Dialog med Carlsbergfondet

Dialog med Carlsbergfondet

Kvæstor for Carlsbergfondet Jens Otto Veile svarede os torsdag, efter posts på Carlsbergfondets Facebookside. Vi er meget glade for dialogen og bringer herover kvæstorens indlæg og nedenfor vores svar til Carlsbergfondet.

Kære Jens Otto Veile,

Tak for dit svar, som du har sendt til os på vegne af Carlsbergfondet.

Vi er langt fra enige i at vores situation som lejere er uændret efter handlen. Salget til PFA, DIP og JØP medfører den markante ændring i vores vilkår som beboere, at tilbudspligten bortfalder helt på grund af den valgte selskabskonstruktion. Det er en ganske mærkbar ændring for os lejere i eksempelvis Haraldsborg, som gennem fyrre år har haft en tinglyst forventning om at få buddet fra Carlsbergfondet ved et eventuelt salg.

Vi kan sagtens forstå den forpligtelse Fondet har til at søge den bedst mulige pris for ejendommene og det er meget sandsynligt, at den pris i har opnået er højere end andelsforeninger eventuelt kunne have tilbudt tilsammen. Men vi kan ikke se hvordan det står i modsætning til at overholde lejelovens tilbudspligt. Overholdes tilbudspligten skulle beboerne jo matche den tilbudte pris. Hvorfor er vores penge ikke lige så gode som pensionsselskabernes?

Vi mener, at der i handlen er taget hensyn til både købers og administrators interesser i en grad som giver indtryk af sammenblandede interesser i denne handel.

Du skriver eksempelvis her på vegne af Carlsbergfondet at DEAS fortsat vil stå for administrationen. I den forbindelse oplever vi det som et klart interessesammenfald, at du selv her agerer som kvæstor i Carlsbergfondet (sælger) – men samtidig er bestyrelsesmedlem i DIP (køber) og er tidligere bestyrelsesformand for DEAS (administator).

Vi kan sagtens forstå, at DEAS ikke ønsker at miste en storkunde. Vi kan også nemt forstå, at pensionsfondene ikke ønsker at bruge ressourcer på at undersøge ejendommene, og så se dem købt af beboerne som andelsforeninger. Men sådan er loven, og loven er ens for alle.

Det vi ikke kan forstå, er hvordan Carlsbergfondet – som et fyrtårn indenfor kunst og videnskab og med en høj grad af samfundsansvar – ønsker at indgå i en konstruktion, som selv boligminister Inger Støjberg (Berlingske Business 4. maj 2016) med adresse til Carlsberg-ejendommene kalder en klar omgåelse af lovens ånd.

Dette er baggrunden for, at vi som beboere ønsker mere åbenhed og tilbudspligten overholdt.

Åbenhed vil i denne sammenhæng sige indsigt i købsaftalens dokumenter samt øvrigt materiale, så vi beboere kan få vurderet om tilbudspligten er overholdt, og danne os et billede af de enkelte ejendommes pris.

Hvis du har lyst til at sætte dig mere ind i vores synspunkter, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside på www.tilbudspligt.nu

Vi ser frem til en fortsat dialog.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen i Beboerforeningen Haraldsborg,

Flemming Lyngse, formand