Carlsbergfondet og pensionskasser i frontalangreb på lejelovens tilbudspligt

Carlsbergfondet og pensionskasser i frontalangreb på lejelovens tilbudspligt

Carlsbergfondet og de tre danske pensionskasser: DIP, JØP og  PFA er i gang med at gennemføre en ejendomshandel på over en mia. kroner kaldet “The Sixpack Portfolio”. Med en juridisk manøvre tilsidesættes lejelovens tilbudspligt for i alt 704 lejligheder

Det er med stor undren og beklagelse at vi, beboere i Carlsbergfondets udlejningsejendomme i Københavnsområdet, konstaterer, at Carlsbergfondet og pensionskasserne forsøger at omgå tanken om lejelovens regler om tilbudspligt. Handlen forsøges gennemført på en måde, så den tilbudspligt til beboerne der normalt gælder ved salg af udlejningsejendomme, er sat ud af kraft.

Vi har stor forståelse for Fondets beslutning om at sælge sin ejendomsportefølje og ønsket om at fokusere på fondets hovedformål, som det blev offentliggjort i januar. Men vi er meget skuffede over, at det nu viser sig at Carlsbergfondet tilsyneladende forsøger at unddrage os, beboerne, den mulighed for at stifte en andelsforening, som lejelovgivningens indhold og ånd tilsiger.

Carlsbergfondets formand, professor Flemming Besenbacher har selv udtalt at de ikke vil sælge til “hvem som helst” og at køber “ikke kun må have profitmaksimering for øje” (Finans.dk 29.1 2016). På den baggrund undrer det os endnu mere, at der nu få måneder senere er skabt en selskabskonstruktion, hvis væsentligste effekt er at omgå boliglovgivningen og tilbudspligten.

Ifølge lovgivningen har beboerne i en udlejningsejendom ret til at få tilbudt ejendommen, hvis de kan matche det tilbud, ejeren står med fra en anden køber. Men hvis køber er et selskab, der består af en gruppe af investorer, hvoraf ingen får en bestemmende aktie majoritet, kan man komme udenom den ellers lovbestemte tilbudspligt, som har været fast praksis siden 1975. Det er denne bestemmelse der bliver brugt til at unddrage de nye ejere fra tilbudspligten.

De tre købere i milliardhandlen er PFA Pension, som har fået 49 pct. af aktierne, Juristerne og Økonomernes Pensionskasse har fået 34 pct., mens Danske Bygnings- og Akademiingeniørers Pensionskasse har købt de resterende 17 pct. Dermed er der ifølge pressemeddelelsen tale om “ikke-bestemmende ejerandele”, da ingen ejer over 50 procent, hvilket betyder, at selvom der reelt er tale om et ejerskifte, så er tilbudspligten sat ud af kraft.

Den praktiske konsekvens af denne konstruktion er, at vi beboere fratages muligheden for at stifte andelsboligforeninger. Det virker urimeligt, at vi ikke kan få samme mulighed som andre lejere, blot fordi vores ejere og de nye købere hører til i den tunge ende af erhvervslivet, som har ressourcer til at jonglere med selskabskonstruktioner.

For os handler det ikke bare om materielle værdier men om muligheden for selv at købe og drive vores boliger. Vi har været glade for at være lejere hos Carlsbergfondet, som har haft de seks ejendomme siden før Anden Verdenskrig. Men hvis valget står mellem en ny ejer eller en beboerovertagelse, så vil vi se det som et langt tryggere valg for os at stifte en andelsforening og dermed få indflydelse over vores ejendom.

Vi som beboere kan ikke forstå, at vores ejer Carlsbergfondet nu aktivt indgår i en handel, som omgår dette grundlæggende princip på boligmarkedet. Det undrer os også, at nogle af landets mest velrenommerede pensionskasser ønsker at indgå i en konstruktion, som massivt tilsidesætter boliglovgivningens ånd og hensigt. Selv om det muligvis er lovligt, er det efter vores mening amoralsk.

Ifølge vores juridiske rådgivere er den valgte konstruktion da også usædvanlig og ganske kontroversiel. Især da både køber og sælger repræsenterer fremtrædende dele af dansk erhvervsliv med en betydelig grad af samfundsansvar.

På vegne af beboere i Carlsbergfondets ejendomme.

 

Kontakt:

Flemming Lyngse, Formand, Beboerforeningen Haraldsborg,

mobil: 26828062, email: flemming@aberdabei.net