PENSIONSKASSER I RETTEN FOR FUP MED TILBUDSPLIGT

PENSIONSKASSER I RETTEN FOR FUP MED TILBUDSPLIGT

PFA, DIP og JØP bliver nu trukket i retten for bevidst at have omgået lejelovens regler om tilbudspligt, da de købte seks ejendomme af Carlsbergfondet i 2016.

Det sker efter Civilstyrelsen fredag tilkendte 378 lejere fri proces til at udfordre pensionskassernes kreative udlægning af tilbudspligten, som i sensommeren 2016 gav anledning til store overskrifter i aviserne og massiv kritik af handlen

Civilstyrelsen har med sin afgørelse vurderet, at det er en stærkt principiel sag og at pensionskasserne ikke nødvendigvis kan undtage sig selv fra tilbudspligten med det såkaldte minoritets trick.  Ved at bevilge fri proces, påtager staten sig omkostningerne for at føre sagen på vegne af lejerne i sagen, der kan få stor betydning for lejere landet over.

“Det er en meget markant afgørelse, og en milepæl for alle os, der ønsker at stoppe omgåelsen af tilbudspligten. Det understreger samtidig, at sagen virkelig har principiel karakter, og at det var rigtigt af os ikke at lade os affeje af pensionsselskabernes  arrogante bortforklaringer om, at det er almindelig praksis og at der gælder særlige regler for dem. Lov er lov og lov skal holdes – også af pensionskasserne”, siger lejernes talsmand Flemming Lyngse.

Sagen startede, da Carlsbergfondet i starten af 2016 lå i forhandlinger med PFA og andre om at købe fondets seks ejendomme. Parterne blev enige om en samlet pris på 1,1 milliarder kroner for de seks beboelsesejendomme, men beboerne fik aldrig det lovpligtige tilbud om at overtage ejendommene på samme vilkår. Handlen var nemlig bevidst indgået med en meget speciel ejerstruktur som ifølge advokaterne skulle sætte tilbudspligten ud af kraft.

Ved at handle ejendommene som aktiver i selskaber, som ingen af de tre pensionskasser opnår stemmeflertal i, skulle tilbudspligten på magisk vis være sat ud af kraft. Det er denne. ifølge beboerne helt åbenlyse omgåelse.af lovens ånd og bogstav. som nu bliver udfordret i retten, om nødvendigt helt til Højesteret.

Ved samme lejlighed forsvandt en servitut vedrørende en af ejendommene, som slog fast at beboerne skulle have tilbudt ejendommen ved salg, på mystisk vis. Lejernes Landsorgansiation LLO og Andelsboligejernes forening ABF har sendt lykønskninger til lejerne.

Pressemeddelelse, 3. april 2017

De seks ejendomme rundt om i København er solgt for ialt 1,1 milliard kroner. Prisen for hver enkelt ejendom fremgår ikke.