Ikke medhold i landsretten – men kampen fortsætter

Ikke medhold i landsretten – men kampen fortsætter

Vi fik ikke medhold i Østre Landsret.

Landsretten har i sin dom af 26. april 2019 følt sig bundet at den tidligere 2004-afgørelse fra Østre Landsretsafgørelse. Det kommer ikke som en stor overraskelse. Netop derfor har sagerne været startet i landsretten, så de kan ankes direkte til Højesteret. Spørgsmålet om anke er vi i gang med at tage stilling til.

Højesteret har ikke tidligere taget stilling til lignende problemstillinger. Modsat i landsretten vil vi derfor få en prøvelse af problemstillingerne ved Højesteret, som ikke er direkte hæmmet af tidligere Højesterets-praksis.

Spørgsmålet om rækkevidden af lejelovens § 102, stk. 1 er så principielt, og den fortjener en afklaring ved landets højeste domstol .