SPISER PLESNERS ADVOKATER SERVITUTTER TIL MORGENMAD?

SPISER PLESNERS ADVOKATER SERVITUTTER TIL MORGENMAD?
Det kunne godt se sådan ud. For kun et tilfælde førte til, at vi i tide fik sikret os en kopi af dette dokument, der var lyst på vores ejendom af en forudseende beboerbestyrelse i 1976.

Ifølge servitutten, som har stået i tingbogen i 40 år, skal Haraldsborg tilbydes lejerne på andelsbasis, før ejendommen sælges til anden side.  Men dette passede ikke ind i Carlsbergfondets plan, som verdenen så ud i starten af april 2016. For på det tidspunkt var Carlsbergfondet allerede langt fremme med planer om, at Haraldsborg skulle sælges sammen med fem andre ejendomme til tre pensionskasser for ialt 1,1 milliard kroner.  Meget tyder på, at sælgernes rådgivere, DEAS, Plesner og Catella, opdagede servitutten meget sent, for ikke at sige i sidste øjeblik – og har sat alt ind på at få “lagt den servitut ned”.  Tingene er i hvert faldt gået stærkt.

 

Klik for stor visning11 april: Tinglysningsretten siger nej
Den 8. april 2016 anmoder DEAS Tinglysningsretten om, at servitutten bliver slettet. Men denne ansøgning afvises af retten den 11. april 2016 med henvisning til “manglende underskrift fra de påtaleberettigede”. Det vil sige, at Tinglysningsretten har påpeget, at Beboerforeningen i Haraldsborg ifølge dokumentet er såkaldt “påtalebettiget” men ikke har skrevet under, som loven kræver.

 

19. april: Tinglysningsretten siger ja
Samme dag som DEAS modtager afslaget, den 11. april skriver Plesner Advokatfirma på vegne af Carlsbergfondet og anmoder igen Tinglysningsretten om, at servitutten slettes efter tinglysningslovens § 20, “idet servitutten ikke længere har noget selvstændigt indhold, da reglerne om tilbudspligt i dag er en ufravigelig ret, der er hjemlet i lejelovens § 100”.  Denne anmeldelsen behandles og imødekommes den 19. april – selvom det stadig udelukkende er ejer “Ejendomspartnerselskabet Haraldsborg” der har skrevet under som påtaleberettiget, og ikke Beboerforeningen i Haraldsborg. Den eneste forskel er, at det denne gang er det magtfulde advokatkontor Plesner der henvender sig, ikke en jurist fra DEAS.

 

Opdaget af beboerne dagen før sletning
Da nyheden bliver offentliggjort skaber det opmærksomhed blandt beboerne, som finder servitutten i det digitale tinglysnings-system hvor servitutten stadig optræder i oversigten over gyldige servitutter.  Siden har det vist sig, at dokumentet blev slettet fra oversigten allerede dagen efter, den 19. april Hvis manøvren var lykkedes, havde vi sandsynligvis aldrig fået kendskab til servituttens eksistens, og dermed kunne dokumentet heller ikke kunne indgå som fortolkningsbidrag i den kommende retssag.

 

Dokumentation:
[pdf-embedder url=”https://tilbudspligt.nu/wp/wp-content/uploads/2016/06/Udskrift-fra-Tinglysningsretten.pdf”]