Ikke medhold i landsretten – men kampen fortsætter

Vi fik ikke medhold i Østre Landsret.

Landsretten har i sin dom af 26. april 2019 følt sig bundet at den tidligere 2004-afgørelse fra Østre Landsretsafgørelse. Det kommer ikke som en stor overraskelse. Netop derfor har sagerne været startet i landsretten, så de kan ankes direkte til Højesteret. Spørgsmålet om anke er vi i gang med at tage stilling til.

Højesteret har ikke tidligere taget stilling til lignende problemstillinger. Modsat i landsretten vil vi derfor få en prøvelse af problemstillingerne ved Højesteret, som ikke er direkte hæmmet af tidligere Højesterets-praksis.

Spørgsmålet om rækkevidden af lejelovens § 102, stk. 1 er så principielt, og den fortjener en afklaring ved landets højeste domstol .

Så er det tid: Tre pensionskasser og Carlsbergfondet i Landsretten om tilbudspligt

Nu begynder vores retssag snart.  Mandag den 25 februar starter retssagen i Østre Landsret.

Lang tid er gået siden #Carlsbergfondet solgte Haraldsborg og de fem andre ejendomme og det sidste års tid har mest bestået i at vente.

Vi har gjort hvad vi kunne for at bistå vores advokat og holde fast i samarbejdet med de andre berørte ejendomme.  Ifølge vores advokat Thomas Rysgaard Rasmussen vil dommen typisk falde 6-8 uger efter retssagen.

Simpel snusfornuft vil sige at sagen er enkel – vores ejendom har fået ny ejer, er blevet solgt og skal derfor tilbydes os som mulig andelsforening. På den anden side er vi oppe mod nogle store pensionskasser og deres advokater i en sag til 1.2 milliarder kroner. 

Det har været chokerende at opleve hvordan dem, der burde være samfundets støttepiller, #Carlsbergfondet og pensionskasserne #PFA, #DIP og #JØP, bevidst prøve at omgå danske love. 


Baggrunden for sagen.

Carlsbergfondet solgte d. 1. juni 2016 vores ejendom til tre pensionskasser (PFA, JØP og DIP). Carlsbergfondet og pensionskasserne hævder, at den måde de arrangerede salget på betyder, at salget ikke udløser tilbudspligt, og at vi som lejere dermed ikke har krav på at få tilbud om at overtage ejendom- men som andelsboligforening.

I 2017 gav Civilstyrelsen fri proces til, at vi som lejere kan anlægge en retssag for at få prøvet, om salget udløste tilbudspligt eller ej. Den fri proces betyder, at vi ikke har nogen økonomisk risiko ved at føre sagen.

Vores advokat Thomas Rysgaard Rasmussen fører sagen for os. 

Vores retssag føres sammen med retssagerne anlagt af lejerne i fem andre ejendomme, som også blev solgt af Carlsbergfondet på samme måde som vores. Alle retssagerne forventes at blive behandlet sammen ved Østre Landsret som første instans, med hovedforhandling i uge 9 2019 og domsafsigelse i løbet af april måned 2019.

Såfremt vi ender med at få dom for, at vi skal have tilbud om at købe vores ejendom, vil ejendommens ejer inden for en rimelig tid skulle præsentere os for et konkret og fyldestgørende tilbud om at købe ejendommen. Prisen for ejendommen skal ligge på det niveau, som Carlsbergfondet solgte ejendommen for til pensionskasserne.

Læs mere om sagen her