BEBOERE SØGER FRI PROCES I SAG OM TILBUDSPLIGT

Pressemeddelelse, 7. juli 2016

Carlsbergfondets kontroversielle omgåelse af tilbudspligten i forbindelse med salget af seks ejendomme i Københavnsområdet får nu et retsligt efterspil. Beboere i fire af de seks solgte ejendomme indgav torsdag haste-ansøgning til Civilstyrelsen om fri proces med påstand om, at beboerne skal tilbydes ejendommen i henhold til lejeloven. Ansøgningen sker med henvisning til sagens principielle karakter og søges derfor startet ved Landsretten.

Ifølge lejeloven skal udlejningsejendomme som sælges, tilbydes til beboerne på andelsbasis på samme vilkår som ejendommen kan sælges til anden side. Men salget af Carlsberg-ejendommene er sket i en konstruktion, som ifølge beboernes advokat bevidst omgår lejelovens intention om tilbudspligt som ufravigelig hovedregel.

Handlen er kontroversiel og har vakt opsigt i flere medier. Ikke kun på grund af omgåelse af tilbudspligten, men også fordi to af de tre købere, DIP og JØP reelt er i færd med at fusionere. Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved, om de reelt kontrollerer 51 procent af aktierne hvorved tilbudspligten udløses. Sagen har også fået vakt opsigt, fordi en servitut på en af ejendommene, Haraldsborg er blevet slettet fra Tingbogen under mystiske omstændigheder.

Der er bred opbakning blandt beboerne til at føre sagen. Mellem 69-85 {442eb963e6c717e30fe82532e15e7642ca619b109c30d5d5ead4e301ca3fbcc1} af beboerne i de fire ejendomme har givet fuldmagt til at søge fri proces og anlægge sagen. Det drejer sig om ejendommene, ”Munken”, ”CF Richsvej 99” og ”Ved Boldparken” på Frederiksberg samt Haraldsborg på Islands Brygge.

”Efter flere forgæves forsøg på dialog med Carlsbergfondet, har vi desværre nu set os nødsaget til at bringe sagen for retten. Det er tilsyneladende blevet normal praksis blandt store investorer at sælge og købe ejendomme udenom tilbudspligten. Det finder vi er i modstrid med lejelovens ånd og bogstav, og vi håber med en retssag at kunne være med til at få stoppet denne systematiske omgåelse af loven. Udover at sikre vores egne rettigheder, ønsker vi at medvirke til at fremtidige lejere ikke havner i den samme situation”, siger beboernes talsmand, Flemming Lyngse.